BƠM CHÂN KHÔNG KHÔNG DẦU

Bơm chân không không dầu VS08

◆ Chân không tối đa: -700mmHg ◆ Tốc độ dòng chảy tối đa: 90 ...
Liên hệ