THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÁY TÁCH MÀNG LỌC TỰ ĐỘNG AUTO-PAK™

Thao tác cảm ứng Pin lithium tích hợp Khay chứa: 150pcs Vỏ bằng thép ...
Liên hệ

MICROPIPET 12 KÊNH MS-16C300H (30-300ΜL)

Micropipet 12 kênh 30-300μl Finetech - Đài Loan, code MS-16C300H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 12 KÊNH MS-16C200H (20-200ΜL)

Micropipet 12 kênh 20-200μl Finetech - Đài Loan, code MS-16C200H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 12 KÊNH MS-16C100H (10-100ΜL)

Micropipet 12 kênh 10-100μl Finetech - Đài Loan, code MS-16C100H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 12 KÊNH MS-16C50H (5-50ΜL)

Micropipet 12 kênh 5-50μl Finetech - Đài Loan, code: MS-16C50H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 12 KÊNH MS-16C200H (0.5-10ΜL)

Micropipet 12 kênh 20-200μl Finetech - Đài Loan, code MS-16C200H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 8 KÊNH MS-8C300H (30-300ΜL)

Micropipet 8 kênh 30-300μl Finetech - Đài Loan, code MS-8C300H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 8 KÊNH MS-8C50H (5-50ΜL)

Micropipet 8 kênh 5-50μl Finetech - Đài Loan, code MS-8C100H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET 8 KÊNH MS-8C10H (0.5-10ΜL)

Micropipet 8 kênh 0.5-10μl Finetech - Đài Loan, code: MS-8C10H. Thiết kế gọn gàng, ...
Liên hệ

MICROPIPET 8 KÊNH MS-8C100H (10-100ΜL)

Micropipet 8 kênh 10-100μl Finetech - Đài Loan, code MS-8C100H. Thiết kế gọn gàng, dễ ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS-1H (0.1-1μL)

Micropipet 0.1-1μl Finetech - Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ bền ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS-10H (0.5-10ΜL)

Micropipet 0.5-100μl Finetech - Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ bền ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS-100H (10-100ΜL)

Micropipet 10-100μl Finetech- Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS-1000H (100-1000UL)

Micropipet 100-1000μl Finetech- Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ bền ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS-20H (2-20UL)

Micropipet 2-20μl Finetech - Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ bền ...
Liên hệ

MICROPIPET ĐƠN KÊNH MS -50H (5-50UL)

Micropipet 5-50μl Finetech - Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ bền ...
Liên hệ

Micropipet đơn kênh MS-500H (500-5000UL)

Micropipet 500-5000μl Finetech- Đài Loan. Thiết kế gọn gàng, dễ hiệu chỉnh, độ ...
Liên hệ