ĐẦU LỌC SYRINGE TIỆT TRÙNG

Đầu lọc syringe tiệt trùng 13mm | Syringe lọc tiệt trùng 13mm

◆ Tên sản phẩm: Syring lọc vô trùng 13mm ◆ Thông số kỹ thuật: đường ...
Liên hệ

Đầu lọc syringe tiệt trùng PVDF 25mm | Syringe lọc tiệt trùng PVDF 25mm

◆ Tên sản phẩm: Đầu lọc syringe tiệt trùng PVDF 25mm ◆ Thông số kỹ thuật: ...
Liên hệ

Đầu lọc syringe tiệt trùng 33mm | Syringe lọc tiệt trùng 33mm

◆ Tên sản phẩm: Syring lọc vô trùng 33mm ◆ Thông số kỹ thuật: đường ...
Liên hệ