VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Đầu nối bảo hộ - FT0220

Đường kính: 23mm Màng lọc: PTFE  Kích thước lỗ lọc: 0.2um Diện tích ...
Liên hệ

Đầu nối bảo hộ - FT0220-H

Đường kính: 23mm Màng lọc: PTFE  Đường kính lỗ lọc: 0.2um Diện tích ...
Liên hệ

Đầu nối bảo hộ - FT0211

Đường kính: 23mm Màng lọc: PTFE  Kích thước lỗ lọc: 0.2um Diện tích ...
Liên hệ

Đầu nối bảo hộ - FT0220S

Đường kính: 23mm  Màng lọc: PTFE  Kích thước lỗ lọc: 0.2um  Diện ...
Liên hệ

Đầu nối bảo hộ - FT0220SW

​Đầu nối bảo hộ được sử dụng trong máy chạy thận nhân tạo để ngăn chặn ...
Liên hệ