Ashless

Code:
Price: Contact
◆ Product Name: Ashless Quantitative Filter Paper
◆ Packing: 100pcs / pack

Reviews:


◆ Chi tiết sản phẩm:
Giấy lọc lọc định lượng ashless được khuyến cáo sử dụng ở nơi cần độ tinh khiết cao để phân tích định lượng. Giấy lọc định lượng Munktell được rửa axit để loại bỏ tạp chất và được làm bằng xenlulo tinh khiết với hàm lượng alpha-cellulose gần 100%. Hàm lượng tro của hạt Munktell không tro nhỏ hơn 0,01%.


◆ Cross Reference

Munktell Whatman Ahlstrom Advantec
388 54 54/55 No.5A
389 41 n/a  
390 40 74 No.5B
391 44 95  
392 43 75  
393 42 94 No.5C
00A 43 75  
00R 54 54/55  
00H 42 94  
00M    41          n/a        
006 44 95  
00A 43 75  

 
Tags :

Related products

Paper filter

◆ Product Name: Quantitative filter paper ◆ Specifications: 5.5, 7, 9, 11, 12.5, 15 cm ◆ Packing: 100pcs / pack
Contact

Paper filter

◆ Product Name: Qualitative Filter Paper ◆ Packing: 100pcs / pack
Contact